ผลจากงานวิจัยชี้!! คนไทยดูแลสุขภาพมากขึ้น…จากการเลือกอาหาร

ผลจากงานวิจัยชี้!! คนไทยดูแลสุขภาพมากขึ้น…จากการเลือกอาหาร

ในยุคนี้เมื่อมีคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นทำให้ มีหลากหลายสถาบันวิจัย
เริ่มมีการทำวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละงานวิจัยก็ล้วนน่าสนใจทั้งนั้น
ซึ่งงานวิจัยจากหลายที่ก็พบว่า เดี๋ยวนี้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นจริงๆ ด้วยหลายวิธี
ทั้งการออกกำลัง ดูแลเรื่องอาหารการกิน และ อื่นๆ

 

งานวิจัยสุขภาพ

 

ซึ่งก็มีงานวิจัยจาก มินเทล บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก ประเทศสิงคโปร์ พบว่า ผู้บริโภคทั่วโลก 79% ต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้น ในขณะที่ 76% ระบุว่า อยากมีชีวิตสมดุล และ 73% จะหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น

งานวิจัยสุขภาพ ผลสำรวจผู้บริโภคชาวไทย

ถ้ายังได้ในช่วงที่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายไขมันทรานส์
ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยหลายๆคน เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น
จนมีผลสำรวจพบว่า คนไทยกว่าครึ่งมีความต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้น และกำลังจะเริ่ม
ปฏิวัติวิถีการบริโภคในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

โดยที่มีผู้ที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ เริ่มสร้างกระแส “การเป็นตัวเองที่ดีกว่า” ขึ้นมา
ด้วยหลากหลายปัจจัย เช่น รายได้ และการขยายของเมือง ทำให้ผู้คนหันมา ใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น
ทั้งในด้าน สุขภาพร่างกาย อารมณ์ และสุขภาพจิตใจ

โดยมี คนไทย 48% กำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภค และในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ประมาณ 90% ได้บอกว่า
จะรับประทานผลไม้รวมถึงผักต่างๆ ให้มากขึ้น ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการกินเนื้อสัตว์ และ
45% เผยว่าอาจจะเปลี่ยนไปรับประทานมังสวิรัติ

 

งานวิจัยสุขภาพ

 

การปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคของคนกรุง

ผลสำรวจจากงานวิจับพบว่า คนเมืองยุคใหม่จะค่อยๆ ปรับความชอบของตัวเองไปบริโภคพืชผักมากขึ้น
และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง โดย
76% จะเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ผักใบเขียวและถั่ว
55% เห็นด้วยว่า โปรตีนจากพืชนั้นมีคุณค่ากว่าโปรตีนจากสัตว์

ข้อมูลจากบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการสินค้าที่สดใหม่ มาจากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง โดย
89% ต้องการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ,
84% ชื่นชอบอาหารที่หาซื้อได้ในท้องถิ่น
84% ต้องการอาหารที่ไม่มีสารเคมี
82% ชื่นชอบฉลาก Clean label

ปัจจุบันผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระดับกลาง
จะพิจารณาซื้อสินค้าจากคุณภาพมากกว่าราคา

 

งานวิจัยสุขภาพ

 

บทสรุปงานวิจัยสุภาพ เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

ปัจจุบันคนเมืองไม่เพียงแต่จะหันหลังให้พฤติกรรมเสี่ยง แต่ใส่ใจในเรื่องการอาหารการกินมากขึ้น
นอกจากผู้บริโภคแล้ว ผู้ประกอบก็ยังต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย
ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์อีกด้วย เช่น สารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ ธัญพืชแปรรูป และ
อาหารสําหรับผู้ดูแลรูปร่าง ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็นต้น

แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ ก็ควรทําความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้วย
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการตัดสินใจในพัฒนา
สิ้นค้าปละบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะทำให้คนไทยได้มีตัวเลือกในการ
บริโภคมากขึ้นเช่นกัน

 

สุขภาพLatest articles in the category