2020-01

collagen

รวม4 รีวิว!!! ก่อน-หลัง ฉีด “มาเด้ คอลลาเจน” จะเป๊ะขนาดไหนไปดูกัน!

มาเด้ คอลลาเจน คืออะไร ?  มาเด้ (Made) คือการใช้ยาที่มีการกระตุ้นคอลลาเจนและวิตามินที่มีความสำคัญต่อผิว ทำให้มีการก...
collagen

เทียบ 17 ผลิตภัณฑ์ brink collagen

บริ๊งค์ คอลลาเจน มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างน้า? ผลิตภัณฑ์ของบริ๊งค์คอลลาเจนมีเยอะแยะมากมายจนแทบพูดถึงไม่หวาดไม่ไ...