ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา
http://www.cuhc.chula.ac.th/

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยอนามัยของ ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น

เพื่อการดูแลสุขภาพของบุคคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัวบุคลากรเป็นกลุ่มหลักแต่ต่อมาในภายหลังได้เปิดให้บริการ การรักษาแกประชาชนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีเหตุฉุกเฉิน มีวิสัยทัศน์เน้นการดูแลสุขภาพของทุกๆคนให้มีประสิทธธิภาพสูงสุด จึงดำเนินการยกฐานะหน่วยอนามัยในสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการประชุมครั้งที่ 686 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา
https://dek.chula.ac.th/

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬามีนโยบายมุ่งเน้นให้บริการตรวจรักษาให้แก่นิสิต บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัวบุคลากรเป็นกลุ่มหลักโดยเน้นเป็นสวัสดิการพิเศษ สำหรับนประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามารับบริการรักษาได้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

เนื่องจากศูนย์บริการสุขภาพจุฬาเป็นสถานพยาบาลแบบปฐมภูมิ ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงพยาบาล การรักษาจึงเป็นการรักษาแบบทั่วไป โดยสามารถรักษาโรคทั่วไปดังต่อไปนี้

 

1.การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปเช่น ปวดหัว เป้นไข้ ตัวร้อน

2.บริการทันตกรรม 

3.กายภาพบำบัด

4.คลินิกโรคเฉพาะทางต่างๆได้แก่

– คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

– คลินิกสูติ-นรีเวช

-คลินิกจักษุ

– คลินิกศัลยกรรม

-คลินิกโรคภูมิแพ้

-กระดูกและข้อ

-คลินิกวัยทอง

-คลินิกโรคไต

-คลินิก หู คอ จมูก

-คลินิก ทางเดินอาหาร

-คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และระบบฮอร์โมน

-คลินิกโรคผิวหนัง

หากผู้ที่สนใจเข้ารับบริการการตรวจรักษาสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 – 15.00 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-0568 หรือ 08-0441-9041 ค่ะ

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

 

ให้บริการทุกระดับ นิสิต บุคลากร บุคคลภายนอก สถานที่สะอาด น่าใช้บริการค่ะ  รีวิวจาก facebook : คุณ Kajeepat Rattanasrisompop คลิกเพื่ออ่านรีวิวศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฉบับเต็ม

ภายในอาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 เป็น ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เปรียบเสมือนโรงพยาบาลหย่อม ๆ โดยบุคลากรที่มาทำงานนั้นจะมีทั้งอาจารย์แพทย์ อาจารย์เภสัช มาคอยให้บริการนิสิตอีกด้วย และที่สำคัญ นิสิตจุฬาฯ สามารถใช้บริการได้ฟรี ดีใช่มั้ยละครับ รีวิวจาก trueplookpanya : คุณ พี่บอส วรุตม์ เก่งกิตติภัทร คลิกเพื่ออ่านรีวิวศูนย์บริการสุขภาพจุฬาฉบับเต็ม

 

 

 

 

บทสรุปว่าด้วยเรื่องของศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา
https://www.chula.ac.th/

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาเกิดจากความตั้งใจดีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในราคาย่อมเยาว์เพื่อเป็นสวัสดิการทางการแพทย์ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และลงมือทำให้เกิดขึ้น

ในสถาณการณ์ปัจจุบันที่โรคโควิด19 ยังคงระบาดหนัก หากผู้ใดสนใจเข้าไปใช้บริการก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดจากกระทรวงสาธารณะสุขอาทิเช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอด และ เว้นระยะห่าง Social Distancing กันด้วยนะคะ

สุขภาพLatest articles in the category