เสนอ #4 โปรแกรมตรวจสุขภาพ「โรงพยาบาลจุฬาภรณ์」ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อย

เสนอ #4 โปรแกรมตรวจสุขภาพ「โรงพยาบาลจุฬาภรณ์」ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อย

ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://www.doubleninedevelopment.com/

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เกิดขึ้นได้เพราะพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป” เสด็จพระดำเนินทรงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ทรงรับสั่งว่าเรื่องพระปณิธานว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง

และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล

ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ

ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้”

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงมีโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่ายในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไป บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

 

 

ข้อปฏิบัติตัวก่อนมาตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด

 

1.ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อน 8-10ชั่วโมงล่วงหน้าการตรวจ

2.ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ามาตรวจ

3.ควรหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมและอาหารรสจัดทั้งหลายก่อนเข้ารับการตรวจ

4.ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระต้องถูกเก็บภายในวันที่นัดตรวจเท่านั้น

5.การตรวจหามะเร็งปากมดลูกและปัสสาวะในสุภาพสตรี ควรทำหลังมีประจำเดือนมาอย่างน้อย 7 วัน

6.หากมีความสงสัยว่ากำลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนมาตรวจ

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อยทั้งหมด 4 โปรแกรม

 โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด แบ่งออกตามอายุ หากอายุน้อยโปรแกรมตรวจสุขภาพก็จะไม่มากเท่าคนที่อายุเยอะเพราะความจำเป็นในการตรวจหาโรคของคนสูงอายุจะมีมากกว่า อัตราการพบโรคแทรกซ้อนในผู้สูงอายุก็จะมีมากกว่าเช่นกัน
1.โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://healthserv.net/3221

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 จะมีการตรวจหา ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หาระดับไขมันคอเรสเตอรอล ไขมันดี ไขมันเลว ไขมันไตรกลีเซอไรด์ การทำงานของตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ และตรวจวัดค่าการมองเห็นตาบอดสี

ปริมาณ 1 แพ็คเกจ
ราคา 1,400 THB
2.โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://healthserv.net/3221

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีการตรวจหา ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หาระดับไขมันคอเรสเตอรอล ไขมันดี ไขมันเลว ไขมันไตรกลีเซอไรด์ การทำงานของตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจวัดค่าการมองเห็นตาบอดสี และ ระดับกรดยูริค

ปริมาณ 1 โปรแกรม
ราคา 1,700 THB
3.โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศหญิง
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://healthserv.net/3221

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศหญิง จะมีการตรวจหา ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หาระดับไขมันคอเรสเตอรอล ไขมันดี ไขมันเลว ไขมันไตรกลีเซอไรด์ การทำงานของตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจเลือดในอุจจาระ ตรวจวัดค่าการมองเห็นตาบอดสี และ ระดับกรดยูริค

ปริมาณ 1 โปนแกรม
ราคา 1,900 THB
4.โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศชาย
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://healthserv.net/3221

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดสำหรับ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศชาย จะมีการตรวจหา ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หาระดับไขมันคอเรสเตอรอล ไขมันดี ไขมันเลว ไขมันไตรกลีเซอไรด์ การทำงานของตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจเลือดในอุจจาระ ตรวจวัดค่าการมองเห็นตาบอดสี  ระดับกรดยูริค และ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในต่อมลูกหมาก

ปริมาณ 1 โปรแกรม
ราคา 2,000 THB

 

 

 

ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้านการบริการ ดีมากเลยค่ะไปครั้งแรกก็ประทับใจนะพยาบาลน่ารัก พูดจาดีไม่หงุดหงิด พาคุณแม่ตรวจเต้านมค่ะ คิวแทรกรอไม่นาน  จขกท.ต้องเผื่อเวลาเพราะดูแล้วคนเยอะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มาก พยบ.ไม่หน้าหงิกใส่คนไข้ก็ดีมากแล้วค่ะ ที่นี่เป็น รพ.ของรัฐบางทีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ไม่รู้ขั้นตอนการเข้ารักษา บางคนมาจาก ตจว.หรือไม่ก็คนแก่ค่ะ  🤒🤒
เราไปยังเงอะงะต้องถามเจ้าหน้าที่เลย ☺ การรักษาครั้งต่อจะดีไหมยังไม่รู้ แต่ราคาที่นี่ถูกกว่าเอกชนแน่นอนแถมเป็น รพ.เฉพาะทางของเจ้าฟ้าหญิงด้วย เพิ่มความมั่นใจไปอีกค่ะ รีวิวจาก pantip : คุณ เจ้าป้าลั๊นลา คลิกเพื่ออ่านรีวิวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดฉบับเต็ม

 

การบริการหลัก คือ เน้นรักษาเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งปาก ฯลฯ  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในคนที่ยังไม่เป็นมะเร็ง แต่อาจมีอาการหรือมีผลการตรวจบางอย่างผิดปกติ และคนที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว

นอกจากนี้แล้วทางโรงพยาบาลยังมีโครงการตรวจคัดครอง และรักษาโรคมะเร็งให้ฟรีด้วย หรือลองแวะไปตรวจคัดครองมะเร็งในคลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งก่อนก็ได้นะครับ

กรณีสิทธิการรักษาข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้เลย ส่วนสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพต้องมีใบส่งตัวนะครับ รีวิวจาก goodlifeupdate : คุณ KIMBEEL คลิกเพื่ออ่านรีวิวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดฉบับเต็ม

 

 

ขอขอบคุณที่มีโครงการฯ ดีๆ เพื่อประชาชนทั่วไป… ค่ะ รีวิวจาก facebook : คุณ Kk-ta Kalyasiri คลิกเพื่ออ่านรีวิวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดฉบับเต็ม

ขณะนี้โครงการเกี่ยวกับมะเร็งที่ทำในกลุ่มชาวบ้าน จ.น่าน หากพบว่ารายใดเป็นมะเร็งก็จะให้มารักษาตัวที่ รพ.จุฬาภรณ์ ซึ่งเดิมที่ชาวบ้านไม่อยากมารักษาเพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าที่พักและการกินอยู่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจึงมีโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการทำงานที่ครบวงจรตั้งแต่ศึกษาหาสาเหตุ ตรวจหาเชื้อพยาธิในอาหาร ตรวจเลือด เก็บเนื้อเยื่อ เพื่อศึกษาหารหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาตรวจในพื้นที่ นำแพทย์-บุคลากรเข้าไปในพื้นที่ และนำผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล นั่นเป็นความหวังหนึ่งของการให้การรักษาแบบครบวงจร นอกเหนือจากการรักษาหลักซึ่งเป็นการรักษาโดยรังสีและยาเคมีบำบัดแล้วก็ยังมีกระบวนการของการวิจัย ค้นหาสาเหตุ เพื่อจะนำความรู้นั้นมาป้องกันและรักษาต่อไป รีวิวจาก thairath : คุณ ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ คลิกเพื่ออ่านรีวิวตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัดฉบับเต็ม

 

บทสรุปว่าด้วยเรื่องของโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด

ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคา
https://www.thairath.co.th/

เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต้องการที่จะดูแลสุขภาพประชาชน

โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง การที่จะรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดี หายขาดได้จะต้องตรวจเจอตั้งแต่เนินๆในระยะแรกเริ่มดังนั้นการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาถูกจึงมีความสำคัญอย่างมากกับประชาชนคนไทยเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน

สุขภาพLatest articles in the category