เพียงทำประกันสุขภาพอลิอันซ์ จะป่วยอีกกี่ครั้งก็หายห่วง !!!

NO IMAGE
ประกัน สุขภาพ อ ลิ อัน ซ์
https://www.azay.co.th/th/

เพื่อน ๆ คงจะมีคำถามในใจกันว่า ทำไม ? เราถึงจะต้องทำประกันชีวิต เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังและอาจจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

ต้องบอกเลยว่าคนเราตั้งแต่เกิดมา จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก็จะมีช่วงชีวิตสำคัญอยู่ 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก คือ วัยเรียน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งเราอยู่ในช่วงของวัยเรียน หลังจากนั้นเรียนจบแล้วก็หางานทำ เราจะเรียกวัยนี้ว่า วัยทำงาน จนถึงอายุ 60 ปี  และหลังจากนี้คือวัยเกษียณ

ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำงานคือการสร้างรายได้นั่นเองค่ะ รายได้นั่นก็เกิดจากการมีความสามารถ มีเวลา มีเครดิต เมื่อมีรายได้เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็จะมีไม่นอนเลยค่ะ เช่น ค่าใช่จ่ายส่วนตัว สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว ทุนการศึกษาลูก ลงทุนธุรกิจ เงินเก็บออม เป็นต้น ในขณะที่เรากำลังทำงานและมีรายได้ แต่ระหว่างชีวิตมันก็จะมีสาเหตุอยู่ 4 สาเหตุ ทำให้รายได้ของเราหยุดชะงักลง

สาเหตุอยู่ 4 สาเหตุ 

  1. ตกงาน
  2. ป่วย/พิการ
  3. แก่ชรา
  4. ความตาย

สาเหตุที่กล่าวมานี้ เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้เลย เพราะทุกชีวิตมีภัยที่ปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือ ภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม โรคร้ายแรง และภัยที่เกอดจากความแก่ชราที่อาจจะทำให้ป่วยหนัก พิการ หรือเสียชีวิตในทันที  หากเป็นเช่นนี้แล้วเราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ก็จะทำให้ครอบครัวตกอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลา

วิธีการป้องกัน

วิธีการป้องกันก็คือ ในขณะที่ทุกอย่างยังเป็นปกติดี ให้นำเงินก้อนเล็ก ๆ ในปัจจุบัน ประมาณ 3-10% ของรายได้ เก็บออมไว้ในรูปแบบเบี้ยประกันชีวิต เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ของคุณในอนาคต และในขณะเดียวกันก็เป็นการออมเงินในระยะยาวไปด้วย เมื่อคุณทำสัญญาซื้อประกันชีวิต กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิตตามวงเงินที่ตกลงซื้อ และคุณสามารถซื้อสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติมเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อค่าชดเชย เพื่อคุ้มครองป่วยกรณีร้ายแรง และอื่น ๆ ได้อีกหลายรายการ และถ้าคุณมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบสัญญา กรรมธรรภ์ประกันชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย์จะจ่ายเงินครบสัญญาคืนให้กับคุณ กลายเป็นเงินออมทรัพย์

ประกัน สุขภาพ อ ลิ อัน ซ์

ดังนั้นเมือคุณมีเงินกรมธรรภ์ประกันชีวิต นอกจากคุณจะได้ วงเงินคุ้มครองความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว  คุณยังได้เงินออมทรัพย์ไปในตัวด้วย คุณยังสมารถนำเงินเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีตามกฏหมายได้ด้วยค่ะ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า

ในแง่ของความมั่นใจ การดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตโดยมีกรมธรรภ์ประกันชีวิตคุ้มครอง และการใช้ชีวิตโดยไม่มีกรมธรรภ์คุ้มครองจะให้ความมั่นใจที่ต่างกันอย่างแน่นอน นี่แหละค่ะความจำเป็นในการทำประกันชีวิต

วันนี้เราจึงหาประกันดี ๆ มาแนะนำการทำประกัน อลิอันซ์ แพคประกันสุขภาพราคาเบา ๆ ครบทั้งชีวิตและสุขภาพเลย

วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส

ให้ความครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลอดบุตร  ทันตกรรมและสายตา

มีความพิเศษ ในเรื่องของการคุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกันประกอบด้วย ค่าฉีดวัคซีน  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการรักษา เช่นค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่าฉายแสง ค่าศัลยกรรมตกแต่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง แบบจ่ายตามจริง

ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 70 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี )

 

ประกันสุขภาพ My Medicare Plus เริ่มต้นเพยง 33 บาท !!

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์

  • มีค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 1,000,000 ล้านบาทต่อปี
  • มีค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุด 1,700 บาทต่อครั้ง
  • ถ้าเกิดมีกรณีที่อาจจะเสียชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท

จุดเด่น

1. ถ้าเกิดอาการเจ็บป่วย นอน รพ. ดูแลสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
2. ผู้ป่วยนอกก็สามารถเบิกได้ มีให้เลือกตั้งแต่ 500- 1,700 บาทต่อครั้ง 30 ครั้งต่อปี
3. เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 33 บาทต่อวัน
4. ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 50,000 บาท
5. สามารถสมัครแบบง่าย ๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพแบบสั้น ๆไม่ละเอียดมาก
6. เพียงอายุระหว่าง 20-60 ปี (คุ้มครองยาวถึงอายุ 84 ปี)

เป็นมะเร็ง ก็หายห่วง ด้วยค่ารักษาสูงสุด 9 ล้านบาท !!

ประกัน สุขภาพ อ ลิ อัน ซ์

 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจวินิจฉัย การตรวจรักษา และการติดตามผลการรักษาสำหรับโรคมะเร็ง ( ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก )

1.1. คุณจะได้รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน

1.2. ได้รับค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เช่นค่าตรวจวินิจฉัย ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายากลับบ้าน ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าแพทย์วางยาสลบ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน และค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าหัตกรรม เป็นต้น

1.3.การรักษาพยาบาลโดนการศัลยกรรมตกแต่งเต้านม และ/หรือ อวัยวะตั้งแต่คอขึ้นไปพิเศษผลประโยชน์เพิ่มเติม

2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ( กรณีผู้ป่วยนอก )

2.1. ได้รับค่าปรึกษาแพทย์จากภาวะแทรกซ้อน

2.2.  ค่าปรึกษาทางจิตวิชยา ต่อครั้ง ( รวมทั้งบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร )

2.3. ค่ากายภาพบำบัดต่อครั้ง

3. คุ้มครองการเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 

บทสรุปส่งท้าย

แม้ว่าในสังคมไทยตอนนี้อาจจะยังมีคนที่เห็นความสำคัญของประกันไม่มากนัก แต่ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะ แล้วก็ในเรื่องของประกันเองก็ถือเป็นเรื่องของการปกป้องความมั่งคั่ง และเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้เราวางแผนการเงินได้ตามเป้าหมายด้วยนั่นเองค่ะ อย่ามัวแต่คิดว่าการทำประกันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เราไม่คาดคิดขึ้นมา ก็จะทำให้แก้ไขอะไรไม่ทันแล้ว

สุขภาพLatest articles in the category