การดูแลสุขภาพของภาครัฐ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขภาพภาคประชาชน !!

สุขภาพภาคประชาชน การวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพภาคประชาชน ที่มีความหมายคือระบบการดูแลสุขภาพของครอบครัว และการดูแลสุขภาพของชุมชนที่ไม่ได้เป็นการพึ่งพาอาศัยภาควิชาชีพ แต่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ และมีดุลยภาพที่จะใช้ชีวิตโดยหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ สุขภาพภาคประชาชนยังเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ ที่เป็นระบบการผสมผสานเทคนิคทางการแพทย์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะมีวิธีที่หลากหลายออกไป รวมถึงการสังเกตุความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมสุขภาพ ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิวัติระบบการดูแลสุขภาพ ประเด็นสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สุขภาพ เป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่น่าสนใจ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีประชาสังคมที่เกิดจากสังคมตะวันต การทำความเข้าใจ และศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในสังคมไทย มักเป็นการสร้างความรู้และทฤษฎีทางสังคมที่เชื่อมโยงกับรูปธรรมที่เป็นจริงในปัจจุบัน ระบบสุขภาพภาคประชาชน […]

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กับ สุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กับ สุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน     พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เกิดจากในอดีต คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการรักษาโรคต้องพึ่งพาหมอผี ร่างทรง จึงเน้นที่การรักษามากกว่าป้องกัน ยังคงเกิดความรุนแรงในครอบครัว สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทำให้ประเทศชาติหมดงบประมาณไปกับการรักษา เพราะประชาชนขาดความเข้าใจและไม่ช่วยกัน การดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงเพื่อดูแลตนเองแต่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ชุมชนอันจะนำไปสู่สังคมโดยรวมดังนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลพร้อมมีส่วนรวมกับชุมชุม สังคมหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยวิชาการในการจัดการเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขนั่นคือที่มาของ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ […]

การบริการตรวจสุขภาพเผย #6 ขั้นตอนเมื่อไปตรวจสุขภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

การไปตรวจสุขภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการผู้ป่วยทุกช่วงอายุ เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ สามารถตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกของร่างกายได้ทุกระบบ แต่การไปตรวจสุขภาพสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีข้อควรปฏิบัติขั้นตอนต่างๆที่ควรทราบ ก่อนเข้ามาตรวจก็อย่าลืมศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านั้นด้วยนะคะ วิธีเดินทางมายังสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้บริการรถเมล์ประจำทางสาย 8, 44, 69, 92 ปอ. 509, ปอ.171, ปอ.157 และ รถไฟฟ้า Bts สถานีอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิมาได้เลย […]

ศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ

ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการสุขภาพจุฬา ดูแลสุขภาพคนไทยด้วยใจ ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความจำเป็นของการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยอนามัยของ ศาสตราจารย์คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น เพื่อการดูแลสุขภาพของบุคคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัวบุคลากรเป็นกลุ่มหลักแต่ต่อมาในภายหลังได้เปิดให้บริการ การรักษาแกประชาชนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีเหตุฉุกเฉิน มีวิสัยทัศน์เน้นการดูแลสุขภาพของทุกๆคนให้มีประสิทธธิภาพสูงสุด จึงดำเนินการยกฐานะหน่วยอนามัยในสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ขึ้นเป็นศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการประชุมครั้งที่ 686 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน     […]

เติมความสดใสกับ「 #5 วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ」 แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนว่าร่างกายจะเสื่อมร่วงโรยราไปตามธรรมชาติทำให้ต้องมีวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะจิตใจที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่เหมือนกลับไปเป็นเด็กงอแงอีกครั้ง คนที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากเพราะเป็นหน้าที่ ที่ค่อนข้างเหนื่อยไม่น้อยเลยทีเดียว ผู้สูงอายุจะมีจิตใจที่ค่อนข้างเปราะบางหรือเฟรลตี้ (Frailty) ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะนี้จะรู้สึกอ่อนแรง เหนื่อย ไม่มีแรง รวมทั้งน้ำหนักลดลงเองอีกด้วย   เติมความสดใสกับ #5 วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ   1.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเรื่องดวงตา ควรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเรื่องดวงตาด้วยการพาผู้สูงอายุไปเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตารวมถึงวัดสายตา เพื่อตัดแว่นสายตาที่เหมาะสม […]

ประกันสุขภาพดี 4200 คุ้มที่สุดจาก กรุงไทยแอกซ่า

ประกันสุขภาพดี 4200 คุ้มที่สุดจาก กรุงไทยแอกซ่า ในยุคที่โรคระบาดหนักอย่าง Covid-19 ผลิตภัณฑ์หลายอย่างขาดทุน ผลกำไรลดลงแต่ผลกำไรของบริษัทประกันภัยนั้นตรงกันข้าม กลับขายดีขึ้นเป็นเทน้ำเทท่าเพราะผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของค่าใช้จ่ายที่มหาศาลหากเจ็บไข้ได้ป่วย เฉกเช่นเดียวกับประกันสุขภาพดี 4200 คุ้มที่สุดจาก กรุงไทยแอกซ่า ที่มียอดมาแรง เพราะผลตอบแทนคุ้มค่า คู่ควรแก่การลงทุน คุ้มครองสูงสุดถึง 800,000 บาท อีกทั้งยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย […]

เสนอ #4 โปรแกรมตรวจสุขภาพ「โรงพยาบาลจุฬาภรณ์」ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อย

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราคาประหยัด เอาใจคนมีงบน้อย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เกิดขึ้นได้เพราะพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป” เสด็จพระดำเนินทรงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ทรงรับสั่งว่าเรื่องพระปณิธานว่า […]