คลอดลูกบนรถ

เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์คลอดลูกบนรถ เพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และทารก

คลอดลูกบนรถเหตุการณ์ที่คนมักขาดความเข้าใจ เหตุการณ์การคลอดลูกบนรถ เรามักจะพบได้บ่อย ๆ ตามสื่อที่นำเสนอข่าว ซึ่งการคลอดลูกบนรถส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่คุณแม่ไปโรงพยาบาลไม่ทัน ทำให้ต้องคลอดทารกบนรถ แต่การนำเสนอข่าวกรณีการคลอดลูกบน มักถูกตีโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภ เลขหวยต่าง ๆ ทำให้เรื่องการคลอดลูกบนรถไม่ได้ถูกให้ความสำคัญถึงความรู้ความเข้าใจ หรือวิธีการรับมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ขาดวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และปลอดภัย ดังที่ได้เห็นการพาดหัวข่าวที่ได้นำเสนอตามสื่อต่าง ๆ คนคลอดลูกบนรถล่าสุด เช่น เลขแม่ […]