คอลลาเจน 50000 มก

เพียวคอลลาเจน PURE COLLAGEN 50,000 มิลลิกรัม by REAL ELIXIR

REAL ELIXIR อ่านว่า เรียลอิลิคเซอร์ เรียลอิลิคเซอร์คือ ชื่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาและอาหารเสริมของไทยซึ่งมีความยาวนานอยู่คู่กับสังคมไทยมามากกว่า 30 ปี และหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทางเรียลอิลิคเซอร์ผลิตขึ้นนั้นก็คือ Pure Collagen คอลลาเจนที่ไม่มีสี ซึ่งผลิตออกมาในขนาดต่างๆให้เลือกซื้อตามแพ็คเกจที่ผู้บริโภคต้องการนั่นคือ ♡เพียวคอลลาเจน Pure Collagen 4,000 มิลลิกรัม ♡เพียวคอลลาเจน Pure […]